“Poznać przeszłość 3” – podręcznik do historii dla trzeciej klasy liceum, opisujący wydarzenia z lat 1815-1939, wydawnictwo Nowa Era

Podręczniki do historii odgrywają niezwykle ważną rolę w procesie kształcenia uczniów. To właśnie dzięki nim młodzi ludzie mają możliwość zgłębiania tajemnic przeszłości, poznawania kluczowych wydarzeń historycznych i rozumienia ich kontekstu. Jednym z takich podręczników jest “Poznać przeszłość 3” wydawnictwa Nowa Era, skierowany do trzeciej klasy liceum. Przedstawia on burzliwe wydarzenia z lat 1815-1939, które miały ogromne znaczenie dla kształtowania się współczesnego świata.

Od kongresu wiedeńskiego do wybuchu II wojny światowej – podręcznik Poznać przeszłość 3 przedstawiający kluczowe wydarzenia historyczne z lat 1815-1939

“Poznać przeszłość 3” to podręcznik, który przybliża uczniom najważniejsze wydarzenia historyczne z okresu od kongresu wiedeńskiego aż do wybuchu II wojny światowej. Autorzy starali się ukazać szerokie spektrum tematów i zagadnień, aby uczniowie mogli lepiej zrozumieć ten burzliwy okres historii.

W książce znajdziemy omówienie takich tematów jak:

  1. Kongres wiedeński i podział Europy – uczniowie będą mieli okazję poznać tło historyczne i główne cele tego ważnego wydarzenia, które miało na celu ustabilizowanie sytuacji politycznej po upadku Napoleona Bonaparte.
  2. Rewolucje 1848 roku – autorzy omawiają przyczyny i skutki tych rewolucji, które ogarnęły Europę. Uczniowie dowiedzą się o dążeniach narodowych, walkach o demokrację oraz zmianach społecznych i politycznych.
  3. Nowe państwa narodowe w XIX wieku – książka przedstawia proces powstawania nowych państw narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej, takich jak Włochy czy Niemcy. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat ruchów niepodległościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się mapy Europy.
  4. Pierwsza wojna światowa – autorzy szczegółowo omawiają przyczyny, przebieg i skutki tej globalnej konfliktu. Uczniowie dowiedzą się o technologicznych innowacjach zastosowanych podczas wojny oraz zmianach geopolitycznych wynikających z traktatu wersalskiego.
  5. Okres międzywojenny – podręcznik prezentuje trudności gospodarcze, problemy społeczne oraz niestabilność polityczną panującą po I wojnie światowej. Uczniowie dowiedzą się o kształtowaniu się nowych ideologii politycznych, takich jak faszyzm i komunizm.
  6. Polska międzywojenna – autorzy skupiają się na polskiej historii, przedstawiając m.in. odzyskanie niepodległości, walki o granice oraz rozwój gospodarczy i społeczny kraju.

“Poznać przeszłość 3” to podręcznik, który w sposób przystępny i interesujący prezentuje uczniom kluczowe wydarzenia historyczne z lat 1815-1939. Dzięki temu będą oni mogli lepiej zrozumieć kontekst historyczny i wpływ tych wydarzeń na współczesność.

Nowa Era prezentuje: Poznać przeszłość 3 – podręcznik dla licealistów, który przybliża burzliwe wydarzenia historyczne od XIX wieku do przedwojennej Polski

Wydawnictwo Nowa Era ma przyjemność zaprezentować “Poznać przeszłość 3” – podręcznik przeznaczony dla uczniów trzeciej klasy liceum. Książka ta stanowi doskonałe narzędzie do zgłębiania historii, szczególnie okresu od XIX wieku do czasów przed II wojną światową.

Podręcznik ten został starannie opracowany przez specjalistów z dziedziny historii, którzy uwzględnili najnowsze badania i odkrycia. Dzięki temu uczniowie otrzymują rzetelną wiedzę na temat kluczowych wydarzeń historycznych, które miały ogromne znaczenie dla kształtowania się współczesnego świata.

“Poznać przeszłość 3” wyróżnia się nie tylko treścią merytoryczną, ale również atrakcyjną szatą graficzną. Książka zawiera liczne ilustracje, mapy oraz fotografie, które ułatwiają zrozumienie prezentowanych zagadnień. Ponadto, podręcznik jest podzielony na przejrzyste rozdziały i posiada czytelny układ graficzny.

Wydawnictwo Nowa Era kontynuuje swoją misję edukacyjną poprzez publikację wysokiej jakości podręczników do historii. “Poznać przeszłość 3” to kolejny dowód na zaangażowanie wydawnictwa w rozwijanie wiedzy historycznej uczniów liceum.

Podsumowując, “Poznać przeszłość 3” to podręcznik godny polecenia dla wszystkich uczniów trzeciej klasy liceum. Pozwala on zgłębić tajemnice burzliwego okresu od kongresu wiedeńskiego aż do wybuchu II wojny światowej i lepiej zrozumieć wpływ tych wydarzeń na naszą współczesność. Dzięki starannemu opracowaniu i atrakcyjnej szacie graficznej, podręcznik ten stanowi niezastąpione źródło wiedzy dla młodych adeptów historii.